Müpa A.Ş.

Kültür Mantar Tesisleri, Kocaeli

 • Kapasite arttırımı nedeniyle ilave trafo tesisi (400 kVA,34,5/0,4 kV)
 • Ekim odaları elektrik tesisatı, motor hız kontrol cihazları montaj ve devreye alma
 • Kontrol ve güç panoları imalat ve montajı
 • Havalandırma fanları hız kontrol cihazları temin, montaj ve devreye alma

Nehir Mantar

Kültür Mantar Tesisleri, Kocaeli

 • Kapasite arttırımı nedeniyle ilave trafo tesisi (400 kVA,34,5/0,4 kV)
 • 34,5 kV demir direkli enerji nakil hattı tesisi (3 km)
 • Ana dağıtım ve kompanzasyon panoları imalat ve montajı

Döerken Sistem Yalıtım Sistemleri

Kocaeli

 • 1000 kVA,34,5/0,4 kV trafo, orta gerilim hücreleri tesisi
 • Ana dağıtım ve kompanzasyon panoları imalat ve montajı
 • DPM tesisi elektrik güç ve kontrol sistemleri tesisi
 • NRG tesisi elektrik güç ve kontrol sistemleri tesisi
 • Yıkama makinası elektrik güç ve kontrol sistemleri tesisi
 • Motor kontrolu için hız kontrol ve yumuşak yolvericiler temin, montaj ve devreye alma
 • Revizyon ve bakımlar

İzmit Makina Ltd. Şti.

Kocaeli

 • 1000 kVA,34,5/0,4 kV tarfo ve orta gerilim hücreleri tesisi
 • 410 kVA generatör ve transfer panosu montaj ve devreye alma
 • Ana dağıtım ve kompanzasyon panoları imalat ve montajı

Hanil Assan

Kocaeli

 • 250 kVA,34,5/0,4 kV trafo tesisi
 • Ana dağıtım ve kompanzasyon panoları imalat ve montajı
 • 34,5 kV beton direkli enerji nakil hattı (1 km)

Hanil CF Otomotiv Ltd. Şti.

Kocaeli

 • 1000 kVA,34,5/0,4 kV tarfo ve orta gerilim hücreleri tesisi
 • Yatırımlar kapsamında güç ve kontrol panoları imalat ve montajı

Alarko - Akfen Türkiye Ortaklığı

Tüpraş Rafineri Plant, Kocaeli

 • Tüpraş İzmit rafinerisi, kuvvetli akım ve zayıf akım exproof elektrik tesisatları
 • Kontrol odası ve kojenerasyon ünitesi elektrik tesisatı işleri

Alfarm (Alarko Leröy) Su Ürünleri A.Ş.

Kocaeli

 • Yatırımlar kapsamında muhtelif elektrik güç ve kontrol tesisatları tesisi
 • Revizyon ve bakımlar

Fritolay

Kocaeli

 • Tevsii, yatırım ve bakım planlamaları dahilinde yapılan tüm elektrik işleri
 • 2x1600 kVA dağıtım tesisatı revizyonu (otomatik jeneratör grubu ile uyumlu hale getirilmesi)
 • Anerobik arıtma tesisi güç ve kontrol sistemleri
 • Üretim, paketleme, kolileme ve tartı makinaları güç ve kontrol sistemleri

Korsel A.Ş.

Karton Fabrikası, Eskişehir

 • Siemens Yakacık tesislerinde mevcut 1000 kVA trafo, O.G., A.G., hücre ve dağıtım panoları demontajı, montajı
 • Ana dağıtım ve kompanzasyon panoları tesisi
 • Yardımcı işletmeler (arıtma, kazan dairesi, atelyeler) elektrik tesisatı
 • Hamur hazırlama, yaş kısım ve kurutma makinaları güç kontrol sistemleri

Bemag A.Ş.

Kocaeli

 • 1000 kVA trafo ve O.G. şalt dolapları tesisi
 • A.G. ana dağıtım ve kompanzasyon panoları imalat ve montajı
 • Üretim makinaları elektrik tesisatı
 • İç ve dış aydınlatma tesisatı
 • Yardımcı tesisler elektrik tesisatı

Akça Holding

Menderes Tekstil Fabrikası, Denizli

 • Enerji nakil hattı tesisi
 • Çeşitli güçlerde bina tipi trafo postaları O.G. dolapları tesisi
 • Güç ve kontrol panoları tesisi
 • Üretim makinaları güç ve kontrol sistemleri
 • Aydınlatma sistemleri (BUS-BAR)

Rota Denizcilik ve Tic. A.Ş.

Liman ve Tahıl Silo Tesisi, Kocaeli

 • Sivertel liman vinçleri komple elektrik bakımları ve işletmeye alınmaları
 • Trafo bakımları
 • A.C. ve D.C. motor bakım ve onarımları
 • Fren bakım ve ayarları
 • Güç kontrol kablo ve ekipman montajı

Petkim A.Ş.

Sıvı Oksijen Üretim Tesisi, Kocaeli

 • PVC degazing sistemi elektrik ve enstruman işleri
 • Palistiren fabrikası O.G. kesici montajları
 • Yük asansörleri mekanik ve elektrik bakımı
 • Güç, kontrol, aydınlatma pano ve tesisatları

Kartonsan A.Ş.

Karton Fabrikası Hat 12 Tevsii Projesi, Kocaeli

 • Mürekkep giderme sisteminin mevcut DCS sistemine uyarlanması
 • Enerji nakil hattı, 400 ve 2500 kVA trafo montajı
 • Orta gerilim ve segonder koruma hücreleri imalat ve montajı
 • Alçak gerilim ana dağıtım, MCC, kompanzasyon panoları imalat ve montajı
 • Otomasyon panoları imalat ve montajı
 • Enstrumantasyon, hız kontrol cihazları temin montaj ve devreye alma
 • Güç ve kontrol kabloları temin ve montaj işleri

Müpa A.Ş.

Kültür Mantar Üretim Tesisi, Kocaeli

 • Enerji nakil hattı tesisi
 • Çeşitli güçlerde direk tipi trafo postaları
 • Ana dağıtım, kompanzasyon panoları imalatı ve montajı
 • Hız ve ısı kontrol sistemleri
 • Soğutma grupları güç ve kontrol ünüteleri tesisi